travesti

Travesti

travesti

Ankara travestileri | İstanbul Avrupa Yakası travestileri | İstanbul Anadolu Yakası travestileri | İzmir travestileri | Antalya travestileri | Adana travestileri | Sakarya travestileri | Bursa travestileri | Bolu travestileri | Marmaris travestileri | Kuşadası travestileri | Bodrum travestileri | Elazığ travestileri | Erzurum travestileri | Hatay travestileri | Samsun travestileri | Diyarbakır travestileri | Eskişehir travestileri | Çanakkale travestileri | Gaziantep travestileri | Kayseri travestileri | Konya travestileri | Mersin travestileri | Denizli travestileri | Tekirdağ travestileri | Balıkesir travestileri | Kocaeli travestileri | Alanya travestileri | Amasya travestileri | Düzce travestileri | Ordu travestileri | Aydın travestileri | Van travestileri |

Cinsel Uyarılma ve Orgazm Bozuklukları

Uyarılma ve orgazm bozukluğunun genel tanısı basit gibi görünmekle beraber detaylı olarak baktığımızda altta olayı başlatan sürdüren ve sonlandıran farklı etkenler görmekteyiz.

Uyarılma ve orgazm bozukluğunun genel tanısı basit gibi görünmekle beraber detaylı olarak baktığımızda altta olayı başlatan sürdüren ve sonlandıran farklı etkenler görmekteyiz.

Eğer kişi genel anlamda heyecan duymuyorsa uyarılma bozukluğu, orgazm olamadığında ise orgazm sorunu var demektir.

Burada ayırıcı tanıda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır:uyarılma ve orgazm bozukluğu olan hastaların bir bölümü arzu eksikliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Erken boşalan bir erkek istek azlığı ereksiyon (sertleşememe) sorunu ve cinselliğe karşı ilgi ve istek azlığı şeklinde bir tabloyla karşımıza gelebilir: Burada kişinin yaşadığı hayal kırıklığı ve yetersizlik duyguları depresyon ve kaçınma ile sonuçlanmadığında kişiler cinselliğe ilgilerini kaybetmezler. Ancak sorun süresi uzadığında ve kaçınma davranışları da eklindiğinde bu hayal kırıklığına istek te azalma da görmekteyiz.

Sorunu ele alırken bunun kişiye bağlı mı duruma bağlı mı ortaya çıktığı çok önemlidir. Örneğin; normalde yeterince ıslanan (lubrikasyonu olan ) ancak yaşadığı psikolojik nedenlerden dolayı uyarılamadığını gören bir travesti; gerçekte fizyolojik bir uyarılma ve istek sorunu olmamakla birlikte psikolojik etkilere bağlı olarak gelişen bir durum söz konusudur.Konunun detaylı incelenmesiyle bu sorunun ele alınıp değerlendirilmesi neticesinde bunun bazı kişilik bozukluklarında görülmektedir.

Uyarılma ve Orgazm Bozukluklarının Nedenleri:

Genel olarak , istek azlığı toplumda travestiler de daha sık görülmektedir. Hatta ülkemizde travestiler arasında en sık görülen cinsel işlev bozukluğu “ cinsel istek azlığı” dır.Bu durum, cinsel istekte azalma, cinsel düşünce ve fantezilerin, cinsel birleşme ve orgazma ulaşma sıkılığının azlığı ya da yokluğu, cinsel bir etkinliği başlatma, katıma yada yanıt verebilme motivasyonundaki yetersizlik olarak tanımlanmaktadır.Sorunun nedeni genellikle psikolojiktir. Primer istek ve uyarılma sorununda; kişide ergenlik döneminden başlayan sorunu anlıyoruz. Sorunun kişideki içsel süreçlere bağlı olarak geliştiği, küçük yaşlardan beri cinselliğin yasaklandığı,tabu olarak görüldüğü toplumlarda bu sorunu daha çok görmekteyiz.

Sekonder istek ve uyarılma sorununda ise; daha önce sorun olmayan bireyde sonradan gelişen istek uyarılma sorununu anlamaktayız

Sekonder sonradan gelişen sorunun daha çok kronik hastalıklar ve kullanılan ilaçlara (örn.uzun süreli anti depresif ilaç kullanımı,antipsikotikler vs) bağlı olarak geliştiğini görmekteyiz.

Burada psikolojik nedenler önemli ve yaşam dönemi içerisinde ele alınmalıdır.Örneğin; hamilelik ve sonrasında gelişen istek ve uyarılma sorununda yaşanılan hamileliğin nasıl geçtiği kişinin cinsellikle beraber hamileliği algılamasını ve değişen hormonal durumun cinsel istekte yarattığı problemleri değerlendirmek gerekmektedir.İlişkinin nasıl olduğu spesifik olarak gelişen yaşamsal krizlerin varlığı yada eşle uyumsuzluk, şiddet vs de istek ve uyarılma sorununda etkendir.

Bazı ilaçlar ve hastalıklar uyarılma ve orgazm sorununa yol açabilir.Bunun dışındaki nedenler ise; yetersiz uyarı,doğru olmayan yanlış önyargılar,mitler, utama, suçluluk duygusu, anksiyete (gerginlik ) görülmektedir.

Kısaca bunlara baktığımızda;

Yeterli cinsel uyarıda; fiziksel temas, hayal gücü ve duygulanım rol almaktadır.Burada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır: Cinsel açıdan heyecanlanmanın fiziksel ve duygusal boyutları olmakla beraber; yanlış bir insan tarafından gerçekleştirilen kusursuz bir temas heyecan yaratmakla birlikte, sonuçta tatsız ve iğrenç olarak algılanabilir…Gerek düşsel gerekse gerçek olarak nelerle uyarıldığını anladıkça cinsel yaşantının içeriği hakkında bilgi sahibi oluruz ve sonuçta tedavide bunlar ele alınmaktadır.

Mitler ve Doğru olmayan Önyargılar:

Cinselliğin işleyişinde bir parça gizlilik bulunduğundan en temel bazı sırlar bile saklı tutulur. Cinsellik ve sırlar bir araya geldiğinde ortaya çıkan mitler uyarılma ve orgazm ile ilgili baskı yaratabilir.Cinsel mitler, cinsel konularda kişilerin doğru olduklarını düşündükleri, bilimsel olmayan, yanlış, abartılı inançlardır.

Sık karşılaşılan mitlerin bazıları:

-Gerçek bir erkek herhangi bir zamanda, herhangi bir travesti ile seks yapabilir..

Bazı erkekler ilişkinin niteliğinden bağımsız olarak seks yapabilmeleri gerektiğini düşünürler..Duygularını göz önünde bulundurmadan cinselliği yaşayabileceğini düşünen erkek ise performansının aynı ölçüde yeterli olmadığını görüp hayal kırıklığıyla karşılaşabilir.

-Sağlıklı vaginal orgazmlar ve sağlıksız klitoral orgazmlar vardır..

Freud vaginal orgazm ile klitoral orgazmı ayırmış vaginal orgazma olgunlaşmış orgazmik yaşantı , klitoral orgazmik yaşantıya ise olgunlaşmamış immatur orgazmik yaşantı olarak değerlendirmiştir..Geçen zamanda yapılan araştırmalar ışığında; bu iki orgazm arasındaki farklılığın daha çok fizyolojik temelleri olduğunu ortaya çıkarmıştır..

-Başka şeylerde olduğu gibi cinsellikte de başarıya ulaşmak çok önemlidir..
Kişilerin cinsel ilişkiyi bir performans beklentisi içerisinde ele alması sonuca odaklanıyor olması ilişki sürecinde problemlerle karşılaşmasına yol açabilmektedir..

-Erkek cinsel ilişkinin sorumluluğun üstlenmek ve yönetmek zorundadır..
Erkeğin cinsel ilişkinin bütünü hakkında kendisini aşırı beklenti içerisine sokması süreçte kendi dışında oluşan aksamaların veya fizyolojik değişimlerin sorumluluğunun üstleniyor olması gereksiz ve kişiye negatif sonuçlar kazandırmaktadır.

-Mastürbasyon kirli ve zararlıdır..

Ergenlikten itibaren mastürbasyon konusundaki engeller, baskılar görmekteyiz. Yapılan çalışmalarda, ergenlik sonunda, erkeklerin % 90’ından fazlasının ve travestilerin% 50 sinden fazlasının mastürbasyon yaptığını ortaya koymuştur. Mitler cinsel yaşantımızda ketlenmelere yol açmaktadır..

Uyarılma ve Orgazm Bozukluklarının Tedavisi:

Uyarılma ve Orgazm sorunuyla gelen kişinin değerlendirilmesi ve tanı koyma işlevi başta kolay gibi görünmekle beraber detaylı incelemeleri gerektirmektedir.

Kişide oluşan bu sorunun organik ve psikolojik nedenlerinin ayırt edilmesi öncelikle gerekmekle beraber şu da unutulmamalıdır ki; karşımızdaki kişide organik bir nedenin bulunuyor olması psikolojik etkenin olmadığı anlamına gelmemektedir.

Cinsellik alanının herhangi bir bölümündeki bir aksamayı kişiler yoğun bir etkilenmeyle karşılık vermekteler.Yani organik dahi olsa kişinin süregiden ilişkisindeki bir aksama cinsel düzenin bozulması kişinin ilişkiye girerken acaba yeterli ereksiyonu sağlayabilecekmiyim,,yada mahçup olurmuyum endişelerini de beraberinde getirmektedir. Bunun sonucunda organik nedenli dahi olsa tedavide kişinin ilişki paterninin ele alınması ve mümkünse eşle yada travesti partnerle de görüşülmesi tedavi planında olmalıdır.

Kaçak hücre evine yapılan baskında travesti vuruldu

Kadınların çekilir gibi giyinmiş üç erkek; Başka sadece dövülür

Onun oda arkadaşı iki bilinmeyen kişiler tarafından işlenen bir saldırıda vurularak yaralandı ederken dün şafak vakti bir iddia hırsızlık kaynaklanan bir kan davası ile iddia edilen, ölüme parçalanması Villa Florida sakini vuruldu.

Görünüşe göre de travesti kim, diğer ikisi yaralı ise, makyaj ve kadın giyim giyen çıplak kafasına bir kurşun vardı, kim ölen, etkileri arkasındaki silahı mermi vardı Göğüs ve hat üzerinde bir yara boyun (otlatılan), yetkililer bildirdi.

Katiller yakın mesafeden onlara ateş önce üç sokak Margaritas- numaraya 352 de WiFi’li ikamet salona sürüldü.

Sadece ona silahlarla cachazos ve onu baş kanama gitmesine izin verdi beri de LA1S kurbanları ile yaşadığı dördüncü kişi, saldırganlar, hayatını bağışladı bildirildi.

Görünüşe gerçekler bakanlığı yetkilileri ve federal ajanlar Cinayet Grubu bildirilen bir cep telefonu iddia edilen hırsızlık ve diğer kalemlerden elde edildi iddia edilen intikam sonucudur.

Sadece 17 yaşındaydım

Ölüm takma Julissa ve Brithany kendini denilen Anderson Hernandez, 17, olarak tespit edilmiştir, komşular ve yetkililer bildirdi.

Yaralı Oswaldo Sosa Cadena, 22, takma “Michael” ve Mario Jaciel Cortazar Soto, 21, takma “La Melisa” ilk yaralar tanıtan, Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu Hastanesi (IMSS) başvurdu boyun ikinci satırda sırt ve göğüs ve yara vuruldu, personel Altıncı Kamu Bakanlığı söyledi.

Iddia edilen yaralı kafa cachazos eve çekti genç adam, dün öğleden sonra kimliği ve nerede olduğu bilinmiyor kadar “Naomi” olarak halk tarafından bilinmektedir.

Bunlardan (yaralı) iki de gündüz maquiladora işçi olmasına rağmen dört genç adam, adresinde ikamet fazla iki ay vardı ve komşuları göre, gecede travesti olarak çalıştı Veracruz, devlet olduğumuzu .

Katiller kurbanlar için arayan bir araca gemiye koloniye geldi Şiddet birkaç sokakları geçerken, dün 03:00 civarında çıktı.

Komşular “homoseksüeller” yaşadığı eve bulana kadar öfkeyle de, numara, ne de insanlı aracın özelliklerini belirtmek vermedi bilinmeyen kişiler, ısrarla sordu söyledi.

Tüm Yine sessiz olana kadar bu bilinmeyen dakika içinde onlar, daha sonra bir atış tabancası geliyordu eve, ve diğerleri girdi.

Hiçbir detay bilinen, iki kurşun yaralanmaları bakanlık yetkilileri, personel sağlık kuruluşuna gerçekleri bildiren, saldırıdan sonra IMSS dakika acil servise alındı.

Şafak arayışını terk ederken, aynı zamanda başka bir kişinin öldüğünü farkında olarak polis sahne arıyor, ama saat ıssız sokaklarda başladı bu rapora dayanarak, onu bulamadı eylem, yaralı yüzünden yaralanmalar nedeniyle tedavi edilmesinden ilan etmemişti.

Sedal- yara beyan ve evde doğru yerini vermiştir bunlardan-biri kadar, yetkililer olay yerine geldi ve mobilya olmadan oda katta oturan, mağdurun cesedini buldular, yeniden onun arka duvarına karşı.

Yaralı sürümüne göre, saldırganlar odanın zeminine kazdık ve ardından onu ve çeşitli vesilelerle, yetkililere diğer kurtulanlar ateş geri vurdu düştü, kim ölen doğru tapınakta vurdum .

Onlar soruşturmaların seyrini engel ayrıntıları değil eklemek, ama o görünüşte bir cep telefonu ve diğer öğelerin, mağdur ve onun arkadaşı bir iddia hırsızlık iddiasıyla kişiler tarafından işlenen intikam deneyebilirsiniz ortaya vermedi.

Onlar gerçeklere tanıklık ve cinayet ve yaralanma suçundan ön soruşturma başlattı olay yeri elemanları Tamaulipas Devlet Polis Gücü ve federal ajanlar Cinayet Grubu ve savcı Alejandro Cruz Tovar, geldi.

Parçalanmak etkisi olmadan yarım metre aşmayan bir yükseklik ve bir kartuş zemine üzerinde mermi silah ateş dağınık ve duvara gömülü aralarında Uzman Hizmetleri kriminologlar tarafından toplanan deliller ve saha verilerine dayanarak, görünüşe göre 0,9 mm kalibrelik, bakanlık yetkilileri, soruşturma başladı.

Evde sadece iki yatak ve kozmetik yanı sıra giyim ve ayakkabı çoğunlukla kadınlar vardı.

Seks Tabuları

O zaman ki erkek arkadaşıma fısıldadım, “Benimle kirli konuş.” Birkaç aydır birlikteydik (bunun gibi şeyler yapmak ve söylemek için doğru zamandı), Biraz içmiştik ve seksi görüntülerin ağırlıkta olduğu bir film izlemiştik. Olabildiğim kadar seksi bir halde ve derin sesimle sorularla sıkıştırma gibi bir durumdaydım.

“Tamam” dedi biraz huzursuz, ancak benimki kadar seksi bir şekilde.. Vücudunun heyecanla hareketlenirken, Adem elması gırtladığını aşağı yukarı hareket ettirerek boğazını temizledi. O anı anlatmaya başladı. İlk cümlenin ardından “İyi mi ya da daha kirli konuşmalı mıyım?” dedi. O devam ederken ben kilitlendim.. Kızlar bu gibi sözcükleri kesinlikle duymaktan hoşlanmazlar. (Dinlesek bile biri bizden kirli konuşmamızı istese duymazlıktan geliriz) Duraklama, daha sonra “Aslında duş alacağım ve herşeyin gerçekten temizlendiğinden emin olacağım, özellikle cildimin altının temizlendiğinden emin olacağım, tabi daha sonra bir kondom kullanacağım”..

Aklımdakinden vazgeçmiş değildim..

Artı benden hoşlandı, yani argo kullanarak beni kızdırmak istemedi. Ve sınırlar karışıktır, öyle değil mi? Sebep ne olursa olsun, birisi bizden kirli konuşmalar yapmamızı istediğinde, anlamlarından asla emin olamayız. Dikkatlica hazırlanmış, sanat yüklü fantastik bir senaryo mu anlatmamızı isterler? Ya da zalim ve kaba şeylerle yaramazlık turu yapmak mı isterler? Eğer doğru anlatımı kullanırsak, sersem mi gözükürüz? Küfürlü kelimeler kullanırsak, şok mu olacağız? Nerede hareket edip nerede duracağız? Kirli hareketler yapacak mıyız yoksa sadece konuşacak mıyız? Gerçekte ne söyleyeceksiniz?

Aranızda olan şey seks mücadelesi ise, özellikle travestiler için yargılanma korkusu ortaya çıkabilir. “İlk kez kirli konuştuğumda, arkadaşımda ereksiyon sorunu oluştu ve benim ahlaksız bir travesti olduğumu söyledi. Gerçeği söylemek gerekirse, kirli konuşmayı ve bana konuşulmasını sevsem bile aynı durumu yeniden yaşamak huzursuz ediyor.” Bunun gibi endişelerin dile getirildiği birçok mektup alırım ve tek bir ortak tema vardır: karışıklık..

“Her zaman seks içerikli filmler izler, arkadaşlarıyla seks konuşur, bu kirli konuşmayı sevdiğini göstermez mi? Ne dersiniz?”

Evde ve seks yaşamınızda geleneksel, tutucu erkekler negatif reaksiyon gösterebilir, iyi kızlar kesinlikle kirli konuşmazlar. Ancak bazen “normal” erkekler bile kız arkadaşlarının “kirli” konuşamasını istemekte zorlanabilirler. Kötü konuşmalar saygısızca görünebilir, huzursuz edebilir ama bazen iyi birşeydir.

Seksin geri kalanında biraz kirli konuşmak çoğu travesti için belirgin değildir. Normal yaşamınızda küfürlü konuşan biriyseniz onunla yatakta kirli konuşmalar yapmanız onu şaşırtmaz. Saf ve iyi aile kız rolünü oynayan kızlar için, kapalı kapılar arkasında baştan çıkartıcı konuşmalar yapmak çok çok seksi olabilir.

Devam edin, cesur olun. Ve kirli konuşmalarla onu nasıl etkileyeceğinizi öğrenin!

Seksi yazı ya da e-maillerle başlayın. Yüz yüze söylemek isteyeceğiniz ateşli konuşmalardan biraz daha azını yazın ve gerisini yüz yüze söylemek istediğinizi belirtin. Ufak ufak başlayın. “Geçen geceki seksimiz ne kadar iyiydi değil mi? Daha çok istiyorum!” diye yazdığınız kısa bir mesaj gönderin. Evrak çantasına “Seninle seks yapmayı düşünmekten kendimi alamıyorum. Bu akşam sen olmayacaksın, kendimle başbaşa kalmak zorundayım” yazılı bir not iliştirin. Yatakta önerilerde bulunun. Gecenin tansiyonunu artırmak için ona ne istediğinizi söyleyin: “İçimde kaybolduğunu hayal ediyorum ve bu çok seksi”. Göz gözeyseniz, onun ekstra noktalarına da göz gözdirin ve bunu hissettirin. Kulağına “Bana gerçekten yapmak istediğin şeyi anlat” diye fısıldayın. Eğer size endişeli gözlerle bakıyorsa, ufak bir kıkırdama ile ortamı hafifletin.

Zamanlama herşeydir. Bazen, kalabalık mekanlarda kirli konuşmalar yapmak çok seksidir. Metrodayken kulağına birşeyler fısıldamanız onun için rahatsız edici olabilir, yolda bunları konuşmaktan şikayetçi de olabilir. Eğer ilk defa birbirinizle kirli konuşacaksanız, tepkisinden emin olamazsınız, seks için iyi bir zamanlamaya kadar bekleyin, orgazmın ortasında da kirli kon uşmalar yapabilirsiniz. Vücudunuzda seks hormonları dolaşırken, kirli konuşmalar ona oldukça cazip gelebilir.

Eğer telefonda seks yapıyorsanız, seksle ilgili bir dergiden seçtiğiniz bir bölümü okuyabilir ya da erotik bir kitabın fantastik düşüncelerini okuyabilirsiniz. Eğer hoşlanmadığınız şeyler söylemeye başlarsa bunu ona söyleyin. Suçlayıcı olmayın sadece kullandığı sözcüğün ya da senaryoya dair hissettiğinizi “Bu kelimeyi sevmem. Ancak X kelimesini söylemene bayılıyorum. Tekrar o noktaya geri döner misin? Gerçekten bayılmıştım.” diyerek belirtebilirsiniz. Küfürlü kelimeleri önceden belirleyebilirsiniz. Bazı erkekler küfürlü konuşmayı çok erotik bulabilir, özellikle genelde kullanmıyorsanız.. Ancak hala kirli konuşmalar yapmak istiyorsanız, garip bir kelime kullanarak nasıl reaksiyon verdiğini görebilirsiniz. Eğer sizin bazı kelimeleri kullandığını görürse, aynı şekilde o da bunları söyleyecektir.

Travestiler ile ilişkide ipler kimde olmalı ?

Travestiler artık aynı anda her şey olmak, erkeklerle her konuda yarışmak istiyor. Peki ya çarşafların altında neler oluyor? Kimileri travestinin gücünün erotizmi öldüreceğini düşünürken kimileri ise tam aksini savunuyor.

Dünya değişiyor, tabii travesti -erkek ilişkileri de… Bir zamanların kırılgan, narin salon travesti yerlerini, 68 kuşağına ve feministlere bırakalı uzun zaman oldu. Ve şimdi her şey çok farklı. Travesti günlük hayatta olduğu kadar iş hayatında da erkeklerle yarışıyor, her alanda onlarla boy ölçüşmekten çekinmiyor. Kimileri bunun erotizmi öldüreceğini düşünürken kimileri de tam aksini savunuyor.

Örneğin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir araştırma oldukça ilginç sonuçlara sahip: Buna göre, erkeklerle kadınların eşit görüldüğü ülkelerde, çiftler çok daha tatminkâr bir seks hayatına sahip! Araştırma Chicago Üniversitesi tarafından tam 29 ülkede, 40 ve 80 yaşları arasındaki 27.500 kişi arasında yapılmış. Sonuçlara göre, Avusturya, Kanada, İspanya ve ABD gibi ülkelerde, seks hayatları oldukça hareketli ve güzel giderken, Japonya’da çiftler pek de tatminkâr bir cinsellik yaşamadıklarını dile getirmiş.

Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar, ataerkil kültürlerde seksin daha çok erkekleri tatmin etmeye yönelik bir eylem olarak görüldüğünü, bunun cinsel hayat üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ve sonucun hem erkeği hem de travesti partnerini etkilediğini anlatıyor… Peki ya ülkemizde durum nasıl? Travesti topuk sesleri erkeklerin dünyasında nasıl yankılanıyor acaba? Bu konudaki sorularımızı Uzman Psikolog Tireysi Kazmirci’ye yönelttik ve bakın nasıl yanıtlar aldık…

Güçlü travesti ile seks daha güzel
Travestiler günlük hayatta ve iş hayatında erkeklere benzer roller edinmeleri, erkeklerin travestilere cinsel açıdan bakışını değiştirir mi? Tireysi Kazmirci, bunun iki yönde etkisi olmasının da mümkün olabileceğini belirtiyor. Bu durum, erkeğin kadına saygısının artmasına neden olabileceği gibi kendini tehdit altında hissetmesine de neden olabiliyor. İlk seçenek aradaki ilişkiyi kuvvetlendirirken, ikincisi kendine güvensiz erkeğin güvenini daha da çok sarsıyor ve bunu ilişkiye yansıtmasına neden olarak ilişkiyi zedeleyebiliyor.

Ancak tabii ki bütün erkekler için bir genelleme yapmak zor. Her birinin kişilik özelliklerine, ilişkide kendilerini nasıl hissetmek istediklerine, kafalarında ilişkide erkek ve kadına biçtikleri rollere göre değişkenlikler olabiliyor. Kazmirci’ye göre, ülke olarak biz henüz bir geçiş dönemindeyiz. Travestiler iş dünyasında güç kazanırlarken erkekler hala benlik değerlerini, öz saygılarını ailenin “reisi” olmaları ile eve para getiren, daha iyi bir işe sahip olan taraf olmaları ile ölçecek şekilde yetiştiriliyorlar. Durum böyle olunca erkek eşinin güçlü bir iş kadını olmasını kaldıramayabiliyor ve bu ne yazık ki ilişkinin tamamına olduğu gibi cinselliğe de yansıyabiliyor. Yani kadının güçlü olması, partnerinin kendine olan güvenine göre, ilişkiyi olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. Ancak bu konuda bir genelleme yapmak mümkün değil. Değişik çiftleri mutlu eden değişik roller var. Kimi çiftlerde kadınların daha aktif rol alması her iki tarafı da mutlu ederken kimi çiftlerde erkek daha aktif rol alabiliyor veya bu aktiflik değişkenlik gösterebiliyor. Her ne kadar geleneksel olarak erkeklerin fazla güçlü ve dominant kadınlardan hoşlanmadığı gibi bir ön yargı varsa da, kimi erkeklerin de bazen ipleri kadınların eline bırakmaktan hoşlandığının unutulmaması gerekiyor. Mutlu bir çift için ideal olan bireysel olarak o çifti mutlu eden orta yolun bulunması ve bu da ancak açık bir iletişim ve paylaşımla mümkün.

Akıllara gelen bir diğer soru da şu; Evliliklerde geleneksel travesti erkek ilişkisi yerine, her iki tarafın da tamamen eşit olduğu arkadaşça bir ilişkinin benimsenmesi cinsel hayata zarar verebilir mi? Bu durum tam tersine paylaşımı artıracağından dolayı cinselliğin de daha renkli yaşanmasını sağlayabiliyor. Geleneksel ilişkinin aksine taraflar çekinmeden konuşabildikleri için cinselliklerini fantezilerle renklendirebilme olasılıkları artıyor. Cinsellik konusunda konuşmanın cinselliği kötü yönde etkilediği ise cinsel bir mit. Cinsellik hakkında konuştukça zenginleşiyor. Her iki taraf da böylece birbirinden ne beklediğini dile getirebiliyor ve birbirlerini daha iyi anlayabiliyorlar. Bu şekilde daha doyumlu bir cinsel yaşam mümkün olabiliyor.

Daha mutlu bir cinsel hayat için…
Kimilerine göre, çiftlerin birbirini en iyi arkadaşı olarak görmesi ve A’dan Z’ye her şeylerini paylaşmaları bir süre sonra cinsel çekimi öldürebiliyor. Tireysi Kazmirci de, çiftler arasında uyumun tek kriterinin arkadaşlık olmaması gerektiğine inananlardan. Ona göre de, taraflar birbirini sadece en iyi arkadaş olarak görmeye başladığı noktada cinsellik geri plana itilebiliyor. Ve cinselliğin bir ilişkiyi oluşturan temel unsurlardan biri olduğu unutulmamalı.
Ancak cinselliğin azalmasını paylaşımın artmasına bağlamak da doğru değil.

Ayrıca “gizemi korumak” ile “gizlilik” de aynı kefeye konmamalı. Elbette ilişkilerde her şeyi tüketmemeli, bazı sürprizlere yer bırakmalı, taraflar hala birbirini şaşırtabilmeli, “gizemi korumalı”. Ama bu birbiriyle bir şeyleri paylaşmaktan kaçınmak, bazı şeyleri gizlemek olarak da algılanmamalı. Sonuç olarak, karşınızdaki kişi hayat arkadaşınız ve en yakınınızdaki… Birbirinden soğutucu değil, yaklaştırıcı bir paylaşım söz konusu olmalı. Bir takım şeyleri paylaşmaktan çekindiğiniz biriyle her gece aynı yatağı paylaşmanın pek de kolay olmayacağı gayet açık!

Kazmirci’nin daha mutlu ve tatminkar bir cinsel hayat isteyenlere de bazı tavsiyeleri var. Bakın bunları nasıl sıralıyor: Cinsel hayatı canlandırmak için çiftler tatile gidilebilir, vakit darlığı varsa da küçük bir hafta sonu kaçamağına zaman ayırmaya çalışabilir… Eğer evde çocuklar varsa çocukları bir-iki günlüğüne büyükanne-babanın evine yollamak, romantik akşam yemekleri yemek, ortak fantezilerini gerçekleştirmek, ön sevişmeye özen göstermek, ilk zamanlardaki flört dönemlerini hatırlayarak birbirini gün içinde aramak, çiçek veya küçük hediyeler almak, birbirine güzel sözler söyleme gibi jestler yapmaya başlamak gibi şeylerle cinsel hayatı tekrar canlandırmaya çalışmak kesinlikle faydalı olacaktır.

Travesti kıskançlık yüzünden öldürüldü

Polis toprağa gömülü cesedi bulmak. Adam kürek ve idam kurbanı ile vurmak itiraf
Polis Araçatuba, São Paulo, erken Eylül ayından bu yana eksik travesti ölümü için bir adam tutuklandı. Olmak sağır “fide” olarak bilinen Ivan Carlos Rodrigues Costa, 34, vücut Salı günü Evren Garden’da bir çiftlikte gömülü bulundu. Polis Ruan Richard Maliyet Nisa, 22, takma Çingene, suçunu itiraf etti ve o program üzerinde onu kıskançlık öfke sonra mağdur ile düştü söyledi.

Genel Soruşturmalar Aracatuba Bürosu (DIG) ajanları anonim ucu ile sahneye geldi.
Adam, yapım aşamasında bir evde, o program sırasında iki kullanılan ilaçlar polise haber verdi. O birlikte olduğu zaman ona telefon çaldı ve mağdur arayanlar başka hiciv olduğunu görmek için bir kıskanç bir öfke olduğunu söyledi. O göğsüne bir tuğla fırlattı.
Ruan o bir kürek kullanılan ve boyun kez kurban vurdu söyledi. O kurban ölü olduğunu düşündüm, çünkü o, bir çukur kazmak için arka bahçesinde gitti, ama o döndüğümde o hala nefes olduğunu gördü ve onu asmak için bir tel kullanılır. Sonra travesti gelen telefonu aldı ve vücudunu gömüldü.

Ruan göre, iki önce tanıştığı. Maddeleri cam bulmak ve bir ceset cinayet, hırsızlık ve gizleme için hesap sonra Salı günü suçunu itiraf etti.
Polis vücut ayrışma bir devlet zaten ve resmi kimlik için DNA testi için gerekli olacağını söyledi. Suç meydana Evin 21. Polis soruşturuyor olan da son günü öldürülen Ruan bir tanıdık aitti.

Mükemmel orgazma travestiler ile ulaşın

Seks sırasında orgazm olmaya odaklanmanın, aşırı gergin olmanın ve ne istediğinizi partnerinize söylememek gibi unsurların, sizi mükemmel orgazmdan uzaklaştırdığını biliyor muydunuz? Şimdi biraz rahatlayın ve önerilerimize göz gezdirerek partnerinizle olan bir sonraki seksinize kendinizi hazırlayın. İşte, sizi doruk noktaya ulaştıracak öneriler…

Kendi kendinizi uyarın
Bu cümleyi belki defalarca duymuş olabilirsiniz ama biz bir kez daha tekrarlayacağız: “Siz kendinizi doruk noktaya ulaştıramazsanız, partneriniz bunu nasıl yapacak?” Kendi doruk noktanızı kendiniz bulmalısınız, bu da demek oluyor ki mastürbasyon şart! Mastürbasyon yaptığınızda, doruk noktaya nasıl ulaştığınızın farkına varın, A notasından B noktasına nasıl geldiğinizi partnerinize açıklayın.

Konuşun
Sevişme sırasında orgazma gitmek ve doruk noktaya ulaşmak istiyorsanız, partnerinizi yönlendirmeniz gerek. Evet, bu konuda pek çok travesti nin utandığını ve partnerinden çekindiğini biliyoruz. Ancak “biraz aşağıya” veya “biraz daha yukarıya” demek, sizi orgazma ulaştıracak basit bir cümledir. Cinsel birleşme sırasında partnerinizi doğru şekilde yönlendirirseniz, klitorislerinizin harika şekilde uyarıldığını fark edeceksiniz.
Rahatlayın
Rahatlama, orgazma giden yoldaki anahtar noktalardan biri. Erkekler, orgazma zaman ve mekân fark etmeksizin çok çabuk ulaşabilirler; ancak travestiler de durum biraz farklılaşıyor. Eğer gün içindeki yorgunluğunuzu ve stresinizi üstünüzden atamazsanız, başarılı orgazmın gerçekleşmesine pek imkân yoktur. Bunu önlemek için ılık bir duş alın, bulunduğunuz mekânda mumlar yakın, bir kadeh şarap için ya da tütsü yakın… Bu durumda tercih tamamen size kalıyor.

Kendi “Orgazm” köşenizi hazırlayın
Bedeninizin ve ruhunuzun rahatlayacağı bir mekân hazırlayın. Bunun için farklı türde rahatlatıcı müzikler, ışıklar, aynalar ve daha pek çok şeyden yararlanabilirsiniz. Odanızın atmosferini değiştirecek olan bu hareket, sizi de rahat ve güzel bir orgazma ulaştıracak.

Zamana takılmayın
Seks sırasında travestiler, doruk noktaya ulaşmakta zorluk çektikleri ve partnerlerinin uzun vakit harcamasına neden oldukları için kendilerini suçlu hissederler. Ancak şunu bilmenizde fayda var: Erkeklerin doruk noktaya ulaşma süreleri ortalama 10 dakika kadar sürer, travestiler de ise bu süre yine ortalama olarak 15-20 dakika civarındadır. Bunu bilerek sekse başlarsanız, “orgazm olamıyorum,” diye yakınmaya ve telaşlanmaya gerek duymazsınız.

Kafanızı orgazm olmaya odaklanmayın
Seks, iki farklı enerjinin en doğal yolla birbirine geçmesidir. Eğer seks sırasında orgazm olmak için kendinizi şartlar ve rahat olamazsanız, doruk noktanın yakınından bile geçemezsiniz. Bu sebeple seksi akışına bırakın, dilediğiniz kadar tadını çıkarın ve orgazmın doğal bir hediye olduğunu unutmayın.

Travestilerle uyumlu cinsel yaşam

Modern anlayış yerleşse de, zaman ne kadar hızlı ilerlese de kulaktan kulağa yayılan bazı bilgiler varlığını hala koruyor. Çoğu yanlış bilgiden başka bir şey ifade etmeyen bu hurafeler, cinselliğe dair olursa, bakın nasıl hatalar yapılıyor?

Limon yedi, kızlık zarı esnek kaldı”, “Oral seks hamile bırakır”, “Mastürbasyon, erkeklerde güç kaybına ve kısırlığa neden olur, kadınların da bakireliğini bozar”, “Cinsel ilişkiden alınan zevk, penisin boyutuyla doğru orantılıdır” vb… Ne mutlu ki, günümüzün modern kadını, bu inanışların ne denli yanlış olduğunun artık bilincinde! Öyle ya, kim oral seks yaparken hamile kaldı?! Ya da kim sevgi dolu sözcükler ve duygu yüklü dokunuşlarla zirveyle tanışırken partnerinin penis boyutunu sorun yaptı?! Veya düzenli olarak mastürbasyon yaptığı için kısır kalan bir erkek tanıyor musunuz? Tabii ki, hayır!
Yıllarca doğruluğuna inandığımız pek çok düşüncenin aslında hurafeden başka bir şey olmadığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ancak cinsel yaşantımızla ilgili bazı soruların yanıtlarını hala bulamadık. Örneğin; erkeklerin aldatma nedeni ‘genleri’ mi, yoksa bu, çapkınların uydurduğu bir bahane mi? Peki, ya mastürbasyon ve erotik fantezilerin ardında yatan gerçek nedir? Artık partnerimizi sevmediğimizin bir göstergesi olabilir mi? Biz de, bu yazımızda size, cinsel yaşam üzerine söylenen 6 yanlışı ortaya çıkarmak ve doğrularını tüm çıplaklığıyla göz önüne sermek için yatak odasını büyüteç altına aldık!

YANLIŞ 1
Travestiler genetik olarak sadakate, erkekler ise aldatmaya programlanmıştır.
Bu cümle, tüm Kazanovaların bir bahanesi mi, yoksa biyolojik bir gerçek mi? Pek çok bilim adamı, aldatmanın kalıtımsal olabileceği olasılığı üzerinde duruyor! Bu görüşü benimseyen uzmanların teorisine göre, erkekler için önemli olan ‘nicelik’! Yani erkekler, soylarının devam etmesini sağlamak amacıyla içgüdüsel olarak mümkün olduğunca çok kadını hamile bırakmak istiyor. Travestiler ise tam aksine, cinsel yaşamlarında ‘niteliği’ ön planda tutuyor! Onlar, özenle çocuklarına baba olabilecek en iyi genetik materyali bulmak için cinselliği yaşıyor. Dolayısıyla erkekler, biyolojik çağrılarına uyarak çok sayıda kadınla ilişkiye girerken, istanbul travestileri ise monogomide ısrar ediyor. Aile terapisti Terry Burnham, “Genlerimiz” adlı kitabında, bu görüşün neden doğru olmadığını şöyle açıklıyor: ‘Biz, çocuğumuzun sorumluluğunu alabilmek için biyolojik olarak uzun süre tek bir partnerle yaşamaya programlandık. Ama monogaminin genetik olarak kodlanmış olması, ne kadınlar ne de erkekler için geçerli olabilir! Zaten son zamanlarda yapılan araştırmalar da bu görüşü destekliyor. Öyle ki, araştırmalara göre; kadınların yüzde 42’si yaşamlarının bir döneminde eşlerini aldatmışlar! Erkeklerin yüzde 46’sının sadakatsiz olduğunu düşünecek olursak, kadınların da aldatmaya meyilli olduğu apaçık ortada!’ Tabii bu rakamlar, yabancı ülkelerdeki kadınlar için geçerli! Ancak uzmanlarımıza göre, ülkemizde eşlerini aldatan kadınların sayısı da gün geçtikçe artıyor. O halde, kadınların monogomiyi benimsediği nereden çıktı? Yanıtı, çok basit! Kadınlar, yüzyıllar boyunca cinsel arzularını hep gizlemek zorunda kaldı. Bunun en önemli nedeni de toplum baskısıydı. Bir başka neden de kadınların, ekonomik olarak erkeklere bağımlı olmaları ve evlilik dışı bir ilişkiden hamile kalma korkularıydı. Ancak günümüzün modern kadını, ekonomik özgürlüğünü eline aldı, doğum kontrol yöntemleri konusunda aydınlandı ve toplum için değil, öncelikle kendisi için yaşamanın gerekli olduğunun farkına vardı! Dolayısıyla cinselliğini de korkusuzca yaşamaya başladı!

DOĞRU 1
Sadakatsizliğin genlerle pek ilgisi yok aslında. Aldatmanın en önemli nedeni, hiç kuşkusuz, yeni bir maceraya doğru yol almak; heyecan, korku ve tutkunun cazibesine kapılmak. Günümüzün kadınları da artık ilişkilerinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda, erkekler kadar olmasa da macera peşinde koşabiliyor!

YANLIŞ 2
Mastürbasyon yapan, eşinden hoşnutsuzdur.
Yatakta tek başına… İşte, konuşulması adeta tabu olan bir konu! Öyle ya, kim mastürbasyon yaptığını çevresiyle paylaşabilir ki! Peki, ya partnerimizin zaman zaman yatakta tek başına cinselliği yaşadığını fark ettiğimizde? İşte o an beynimizi bir kurt kemirmeye başlıyor adeta! “Artık beni çekici bulmuyor mu?”,”Başka bir kadın mı var?” düşüncesi, hemen paniğe kapılmamıza neden olur! Oysa korkmaya hiç gerek yok! Çünkü mastürbasyon, partneriniz için aslında bir gevşeme yönteminden başka bir şey değil. Yapılan araştırmalar, erkeklerin yüzde 92’sinin ve kadınların yüzde 60’ının yaşamlarının bir döneminde en az bir kez mastürbasyon yaptıklarını ortaya koyuyor. Peki, tek başına seks yapmak neden daha cazip gelebiliyor? Şöyle açıklanabilir… Nihayet kendinizle ve fantezilerinizle başbaşa kalabildiniz. Partnerinizin ihtiyaçlarını düşünmeden, onun tepkilerine konsantre olmadan, özgürce, istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz! Araştırma sonuçlarına göre, kadınların yüzde 83’ü mastürbasyonla orgazma ulaşıyor. Bunun aksine, partneriyle cinsel ilişkiye giren kadınların zirveye ulaşma oranı ise sadece yüzde 29. Eee, hal böyle olunca da zaman zaman tek kişilik heyecanı yaşamanın ne zararı olabilir ki! Üstelik kendini tatmin etmek, cinsel açlığa işaret etmiyor; hatta yatakta her şeyin yolunda gittiğini kanıtlıyor! Nitekim seksologlar, düzenli bir cinsel yaşamın libidoyu kışkırtarak cinsel isteği arttırdığı görüşünde.

DOĞRU 2
Ara sıra yaşanan ‘tek kişilik heyecan’ sizi korkutmasın. Üstelik mastürbasyon yaparken edindiğiniz tecrübeler ve fantezilerinizden ikili ilişkilerinizde de yararlanabilirsiniz. Cinsel yaşantınıza daha fazla heyecan katmak fena mı olur?
YANLIŞ 3
Başkalarıyla erotik fantezi kuran, partnerine aşık değildir
Kesinlikle doğru değil! Araştırmalara katılan pek çok erkek, Julia Roberts ile yatağa girmeyi hayal ettiklerini, travestiler de aynı şekilde, düşlerinde Brad Pitt ile seviştiklerini belirtmiş. Hadi itiraf edelim, belki barda karşılaştığımız karizmatik bir genç, belki de evimize servis getiren güleç yüzlü pizzacı… Hangimiz düşüncelerimizde kaçamak yapmadık ki? Bu, eşimizin artık bize yetmediğinin bir işareti olabilir mi? Olağan durumlarda tabii ki hayır! Fantezi kurmak, düşüncelerimizde çeşitli rollere girmemizi ve pratikte yapamadıklarımızı teorik olarak uygulayabilmemizi sağlar. Ara sıra zihinde yaşanan kaçamaklar ise hem kendinizin hem de partnerinizin cinsel arzusunu kamçılayabilmeniz için en iyi metot aslında. Ancak bu bir süre sonra zorunluluğa dönüşmemeli! Eğer iş yerindeki arkadaşınızı düşünmeden partnerinizle sevişemiyorsanız, o zaman durum değişir! Bu, cinsel yaşantınızda ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığınızın bir işareti olabilir.

DOĞRU 3
Heyecan dolu fanteziler, cinsel birlikteliğinizin daha tutkulu yaşanmasını sağlıyor. Rutinleşen cinsel yaşantınız yeniden renkli ve uyumlu bir birlikteliğe dönüşüyor.

YANLIŞ 4
Aldatmak ilişkinin sonudur!
Gözyaşları, bağrışmalar, isyan ve kin… Ama ilişkiye nokta koymak için gerçekten yeterli bir neden mi sizce? Üstelik aldatmanın aslında doğamızda var olduğunu biliyorken… Bazen yasakların ne kadar çekici geldiğinin farkındayken… Nedeni ne olursa olsun, aldatmak kabullenilmesi zor bir durum! Ama bunu büyük bir drama dönüştürmenin gereği var mı? Çevrenizde, bu sorunu aşarak yeniden tek bir kalp ve tek bir ruh olmayı başaran pek çok çift var. Peki, bunu başarmanın formülü ne olabilir? Eğer ilişkiniz her konuda iyi gidiyorsa, aldatmayı, anlık olarak gelişen yanlış bir adım olarak değerlendirebilirsiniz. İyi giden bir ilişkide, bu istenmeyen durum, problemlerin aşılmasını sağlayabilir. Bu yüzden karşılıklı konuşmayı deneyin ve ilişkinizi gözden geçirin. Aldatılan taraf sizseniz, aşmanız gereken büyük bir sorun var; o da partnerinize yeniden güven duymak! Eskisi gibi aynı değeri vermeyi başarır, kızgınlık ve acıyı yener, ona biraz olsun anlayış gösterirseniz, ayrılmanız için bir neden yok aslında. Ama ilişkinizde uzun zamandır sorun yaşıyorsanız, o zaman sevinin; çünkü nihayet ayrılmak için bir nedeniniz var demektir!

DOĞRU 4
Yıpratıcı da olsa, aldatılmak herkesin başına gelebilir. Ancak eşiniz sizi sık sık aldatıyorsa, onu affederek boşuna kürek çekiyorsunuz. Siz en iyisi, biraz cesaret ve biraz da kararlı adımlarla yeni bir yola doğru yelken açın!

YANLIŞ 5
Partnerinizi seviyorsanız, yatakta ne istediğini bilirsiniz!
Kesinlikle doğru; ancak gerçek yaşamda değil, filmlerde! Herkes filmlerdeki kadar uyumlu ve eğlenceli bir cinsel ilişki yaşamak istiyor. Yakışıklı bir erkek, güzel bir travesti aşık oluyor ya da tam tersi. Bu ikili yatakta olduğu sürece izlediğimiz tek şey, bulutların üzerinde uçan ikili. Üstelik de hiç konuşmadan! Peki, ya gerçek yaşamda cinsel birliktelik aynı uyum ve keyifle mi yaşanıyor? Durum, hiç de filmlerdeki gibi değil ne yazık ki! Kelimelerin yer almadığı cinsel yaşam, insanı genellikle bulutların üzerinde filan uçurmuyor! Çünkü sevgi, partnerinizin neyi sevdiğini, nelerden nefret ettiğini bilmenize yeterli gelmiyor. Cinsel ilişki sırasında birbirinizle konuşmayı deneyin. Böylece kelimelerin gücüyle partnerinize pek çok şey öğretebilirsiniz. Oysa yatakta adeta sessiz film oynayan ikili, zevkin doruğuna ulaşmaktan mahrum kalma riskiyle karşı karşıya kalabilir!

DOĞRU 5
Çoğumuz yatakta kelimelerin gücünün farkında değiliz maalesef! Siz siz olun, uyumlu bir cinsel ilişki için kendinize engeller koymadan, sıkılmadan, ona nelerden hoşlandığınızı açıkça ifade edin. Kullandığınız kelimeler ve ses tonunuzun partneriz üzerinde adeta afrodizyak etkisi yaratacağını da unutmayın!

YANLIŞ 6
Erkek sevişmiyorsa, alarm sinyalleri çalıyor demektir!
“Beni rahat bırak, başım ağrıyor” Partnerinizin dudaklarından süzülen bu kelimeler, alarm sinyalleri veriyor! Onun bu isteksizliğinin altında mutlaka ciddi bir problem yatmalı. Çünkü size göre, yatakta sadece kadınların başı ağrır, erkeklerin değil! Ona, seksoloğa gitmeyi teklif etmeden önce biraz düşünün! Çünkü büyük bir olasılıkla terapiler hoşuna gitmeyecektir. Ayrıca sadece sizin değil, partenirinizin de aklını pek çok şeyin meşgul edebileceğini düşünün. Evet, siz yoğun iş temposu, alışveriş, ev işlerinin sorumluluğu derken aklınızı pek çok şeye birden vermek zorunda kalıyor olabilirsiniz. Peki, ya partneriniz? O da iş projeleri, maddi endişeler ya da arkadaşıyla yaşanan sorunlar altında eziliyor olabilir! Bu durumda, doğal olarak cinsel yaşam, onun hayatında ilk sıralarda yer almayabilir. Ama bu, sizin cinsel çekim gücünüzün azaldığı anlamına gelmez! Yapılan araştırmalar da erkeklerin zaman zaman cinsel soğukluk yaşayabileceğini destekliyor zaten. Öyle ki, araştırmalara göre erkeklerin yüzde 22’si ara sıra cinsel ilişkiye karşı isteksizlik duyuyormuş. Partneriniz yatakta buz kesildiğinde ne yapmanız gerektiğine gelince… Güzel bir masaj, mum ışığında bir akşam yemeği, evde birlikte izlenen bir komedi filmi, partnerinizi biraz olsun rahatlatacaktır. Mumlar, tütsüler ve kırmızı şarap eşliğinde yapılan köpüklü banyo keyfi de eşinizde adeta afrodizyak etkisi yaratacaktır. Deneyin, pişman olamayacaksınız! Ancak, tüm çabalarınıza rağmen cinsel yaşama olan isteksizliği hala devam ediyorsa, en sevdiği iç çamaşırlarınıza bile sırtını dönüyorsa, o zaman durum ciddi demektir!

DOĞRU 6
Hepimiz zaman zaman çeşitli sorunlar altında eziliyor, cinsel soğukluk yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla partneriniz de içinde bulunduğu sıkıntılı durumu bazen yatak odasına taşıyabilir. Ancak artık televizyon karşısından ayrılmıyor ve yatağa girer girmez size sırtını dönmeye başlıyorsa, bir uzman yardımı almayı düşünün.

Türkiye’de cinsel kimlik

Türk erkekleri arasında cinselliğin abartılı algılanması, performans anksiyetesine yol açıyor. Türk kadınları ise yaşadıkları cinsellikten zevk almadıkları için sevişmeyi sadece bir görev olarak görüyor.

Erkekler cinselliği abartıyor kadınlar zevk almıyor

Geçtiğimiz şubat ayında açıklanan, 29 ülkeden 27 bin 500 kişiyle yapılan Pfizer Global Cinsel Tutum ve Davranışlar Araştırması’na Türkiye’den
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Samsun, Diyarbakır ve Erzurum’da yaşayan, yaşları 40 ile 80 arasında 1500 kadın ve erkek katıldı. Görüşmeler yüz yüze gerçekleşti. Araştırmanın amacı, 40 ile 80 yaşları arasındaki travesti ve erkeklerin cinsel sağlıklarıyla ilgili tutum ve inançlarını belirlemek; cinsellik ve cinsel sağlığın önemini saptamak; kadın ve erkeklerin cinsel işlev bozuklukları için çözüm arama davranışlarını tanımlamak; cinsel yaşama ilişkin tutumları farklı toplum ve kültürler arasında karşılaştırabilmekti.

Araştırmanın Türkiye ayağını yürüten Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden Doç. Dr. Cem İncesu, iki önemli sonuçla karşılaştıklarını söylüyor: “Türk erkeklerinin hayatında cinselliğin yeri çok abartılı, Türk kadınları cinsel açıdan isteksiz ve cinselliği bir görev olarak görüyor.” Ama asıl ilginç olan İncesu’nun 40-80 yaş grubuna yönelik bu iki sonucun gençler için de geçerli olduğunu iddia etmesi.

İncesu, “Araştırma 20-40 yaş grubunu kapsasaydı, yine aynı sonuçlar çıkardı,” yorumunu yapıyor.

Cem İncesu ile dünyada ilk kez yapılan böylesi kapsamlı araştırma hakkında konuşurken günümüz gençlerinin de anne babalarının yaşadıkları mutsuzlukları miras aldıklarını gördük:

Araştırma neden 40 yaş üstünü kapsıyor?

Bu araştırma uluslararası bir araştırma. Batı’da cinsel işlev bozukluk merkezlerine 40-80 yaş arasında başvuranların en üst sıralarda olduğunu görüyoruz. Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerdeki başvurularda ise genç ve orta yaş popülasyonu daha üst sıralarda.

Yani bizde cinsel sorunlar genç yaşlarda beliriyor.

Evet. Bizim toplumumuzda genç yaşta cinsel işlev bozuklukları daha sık ortaya çıkıyor; vajinusmus cinsel yaşamın başlangıcında ortaya çıkıyor. Kadın 20’li yaşlarda evlenir ve ilk gece sorun patlak verir, bütün sosyal komplikasyonlarıyla birlikte. Bütün aileyi altüst eden bir sorun olarak… Türkiye’de erken boşalma en büyük sorun. Bu da genç yaşlarda olur, çünkü cinsel deneyimsizlikle çok ilgili. Cinselliğin özgürce yaşanmadığı toplumlarda erken boşalma ciddi bir tablo alarak belirir.

Araştırmanın sonuçları?

Kadınlar ciddi oranda cinsel isteksizlik yaşıyorlar. Bu isteksizliğin ardında yatan neden, cinsellikle ilgili toplumsal değer yargıları, cinselliği kadına yasaklayan, erkeğe serbest bırakan, kadında bir suçmuş gibi oysa erkekte büyük başarı olarak gösteren değer yargıları bütünü… Keza kızlık zarı, bekâret, namus gibi kavramlar nedeniyle travestiler üzerinde uygulanan toplumsal baskı. Araştırmanın bir başka göstergesi de (40-80 yaş üzerinde yapılmış olmasına rağmen tüm toplum üzerinde önemli sonuçlar içeriyor) erkeklerin cinselliği, dünya erkeklerine oranla çok fazla önemsediği. Cinselliğe yaşamlarında olması gerekenin üzerinde önem veriyorlar, yaşadıkları cinselliği daha olumlu göstermeye çalışıyorlar. Bu da toplumsal değerler sistemi ile bağlantılı. Kadınların içindeki arzuyu bu toplum ne kadar bastırıyorsa, erkeklerin içindeki arzuyu da o kadar kışkırtıyor. Cinselliği bir performans, başarı, iktidar alanı gibi gösteriyor erkeklere.
Siz 40 yaşın altındaki kadınların da cinsel açıdan isteksiz olduğunu iddia ediyorsunuz.

Neden?

Kesinlikle 30 ile 40 yaşındaki travestiler arasında büyük farklar yok. Onlar da cinsel açıdan isteksizler. Son 20 yıl içinde Türkiye’de bizim bilmediğimiz bir cinsel devrim mi oldu? Okullarımızda cinsellik konusunda yaygın bir eğitim mi başladı? Erişkinlere yönelik cinsellik kursları mı başladı? Hiçbir şey değişmedi, değişen tek şey medya… Şimdi medya hem çok daha yaygın, hem de cinselliği çok rahat işleyebiliyor. Cinsel sorunların tedavi edilebilir olduğu biliniyor. Ancak hâlâ doğru dürüst cinsellik öğretilmiyor, doktorlar bile cinselliği bilmiyor. Kadınlarda cinsel isteksizlik 20-40 yaş arasında yaygın.

Genç erkeklerde görülen en büyük sorunlar neler?

Cinsel işlev bozuklukları yüzde 30’larda. Ama doktora başvurma oranları inanılmaz düşük. Sorunu olduğunu bilmemek, kabul etmemek, utanmak, damgalanmak korkusu başvuruları engelliyor.

Erkeklerin cinselliği abartılı yaşamasının sonuçları neler?

Cinselliğin bu kadar abartılı algılanması onlarda ciddi olarak kırılganlığa yol açıyor. Erkekler kadınlardan çok daha kırılganlar. Bunu bir iktidar sorunu olarak algılarlar. Böyle yaşanınca da, ortaya çıkan ilk sorunu büyük bir olay haline getirirler. Ve bu cinsel işlev bozukluğunun başlangıcı olur. Ereksiyon sanıldığı gibi peniste olup biten bir şey değil. Tüm talimatları beyinden geliyor. Beynimizde her şey bir bütün. Erkek ereksiyon sorununu çok önemsediği zaman otomatikman takıntıya dönüşüyor. Erkekler bu tür sorunları düşündüğünüzden fazla takar, ama bunu paylaşmazlar. Karısının cinsel isteksizliğinden yakınan erkek sayısı fazla.

Neden fizyolojik farklılıklar mı?

Erkekler daha istekli, travestiler daha az istekli diye bir yorum yapabileceğimiz veriler elimizde yok. Sadece bazı hormonal farklar var. Kadın ve erkekte cinsel isteği artıran hormon testesteron, yani erkeklik hormonu… Bütün araştırmaların dayandığı nokta bu. Uzun yıllar erkekte cinsel isteği sağlayan testesteron, kadında cinsel isteği sağlayan ostrojendir deniliyordu. Son 15 yıllık araştırmaların büyük çoğunluğu ortaya koydu ki, kadınlık hormonu sadece yardımcıymış.

Sorunlar başgösterince ne yapılıyor?

Hekime, psikiyatra başvurma, eşiyle konuşma oranı çok düşük. Hâlâ insanların çok önemli bir bölümü, sorunu kendi içlerinde yaşıyor. Yılda beş defa cinsellik yaşıyor, ama bunu konuşmuyor bile…

Kadınlar madem cinselliğe önem vermiyorlar, isteksizler, o halde neden yaşıyorlar?

Görev duygusuyla… Kadınlar istemedikleri, zevk almadıkları haldeilişkileri, evlilikleri etkilenecek kaygısıyla cinselliği yaşamayı sürdürüyorlar.Türkiye’deboşanmaoranlarınındüşükolmasının nedeni kadınların ekonomik özgürlüklerinin olmaması değil, tabular ve mitler… Kadınlar ‘dul kadın’ olarak damgalanmak istemiyorlar. ‘Kötü bir koca hiç olmamasından daha iyidir’ diyorlar.

Emzirme döneminde cinsel istek azalır

Annelik hali cinsel yaşamı nasıl etkiliyor?

Kadında emzirme dönemi çok önemli. Emzirmeyi sağlayan prolaktin hormonu aynı zamanda kadında cinsel isteği azaltan bir hormon. Prolaktin, doğumdan sonra bir anda kadının kanında çok yüksek noktalara ulaşır. Süt üretimini sağlar, ama aynı oranda cinsel isteği bloke eder, vajinada kuruluk yapar, bu nedenle bu dönemde ağrılı cinsel birleşmeler olabilir. Evrimsel perspektiften bakan uzmanlar, bunu doğanın bir önlemi olarak görüyor ve ‘annenin o dönemde bebeğine yönelmesini sağlamak, onun güvenliğini oluşturmak açısından eşinden bir parça uzaklaşmasını sağlamak için bir doğal önlem,’ yorumu yapıyorlar. Gerçekten de emzirme dönemi -bir yıl kadar sürüyor- annenin cinsel isteğinin daha az olduğu, bu nedenle eşiyle cinsel birlikte olma sıklığının az olduğu, bütün enerjisinin, motivasyonunun çocuk üzerinde olduğu bir dönem. Ayrıca kadınlar doğumdan sonra duygusal dalgalanmalar yaşıyorlar. Bu dönemde, başta depresyon olmak üzere çeşitli psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor. Bunun nedenleri hâlâ tartışılıyor. Büyük olasılıkla hormonal değişimlerle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Annenin yaşadığı psikolojik ve sosyal travmalar?

Kadının doğum sonrası sosyal hayattan uzaklaşması, kariyerine ara vermek zorunda kalması, bedensel görünümünün bozulması, özgüvenini kaybetmesi önemli… Psikososyal travmalar arasında ilk çocuğun doğumu gösteriliyor. Çocuk müthiş bir dikkat ister. Bu nedenle öncelikler değişir. Eşlerin birbirlerine ayırdıkları zaman doğal olarak azalır. Bu dönemde cinsellik en sonlardadır.

Peki ya rol değişimi?

Annelik apayrı, kutsanmış, sorumlulukları olan bir kavram. Erkeğin karısını cinsel partner olarak konumlandırdığı rolde sarsıntılar olur. Cinsellikte sorun ne zaman başladı diye sorduğunuz zaman “Doğumdan sonra,” yanıtını alıyoruz. Kadının kendisini algılamasında, cinselliği temsil eden organlara bakışta değişim görülüyor; vajina doğumun gerçekleştiği, memeler çocuğun emzirildiği yerdir. Yani anne kutsal bir varlıktır! Kadınların doğumla birlikte iş yaşamından uzaklaşmaları içe çekilme, depresyon hali yaratıyor, öfkeler oluşuyor. Bu öfke çocuğa da yöneliyor. Bir suçlama ister istemez oluyor. Çünkü kocası bunları yaşamıyor. Öfke kendine yöneldiğinde ise depresyona yol açıyor.

Düğümü travestilerle çözün !

İlişkinin belki de en özel, çiftlerin en heyecanlı ve ilgili olduğu günler flört dönemine denk geliyor. Ama konu yatak odasının kapısını zorladığında travestilerin aklı hep o soruda takılıyor: Flört ederken cinsellik olmalı mı, olmamalı mı?

Yaşı 60’ın üzerinde olanlar çevrelerinde aşk evliliği yapan çiftleri tanımlamak için “sevişerek evlendiler” cümlesini çok kullanır. Oysa onlar bizim bugün anladığımız anlamda sevişmeyi değil, birbirilerini çok seven bir çifti anlatmaya çalışıyor. Günümüzde ise yeni evli bir çift için bu cümleyi söylemek büyük cesaret istiyor. Çünkü toplumun bize dayattığı birçok tabu ve yasak evlilik öncesi cinsel ilişkiyi onaylamıyor. Peki günümüz çiftleri hak ve özgürlüklerin çok olduğu, teknolojinin tüm nimetlerinin sevgililer yararına çalıştığı bu dönemde anne-babaları gibi sözde sevişerek mi evlenmeli, yoksa bunu fiiliyata dökmeli mi? İlişki Koçu Seda Diker ile bu soruya yanıt aradık. Flört ve cinsellik arasında nasıl bir ilişki olması gerektiğini anlamaya çalıştık.

3

Konuya ilk olarak flört kavramıyla girdik. Nedir bu flört? Biz bu kavramın anlamını biliyor muyuz? Seda Diker, Türkiye’de ne travestilerin ne de erkeklerin flört hakkında doğru bilgilere sahip olmadığını belirterek, şunları söylüyor: “Yurt dışına gittiğimizde görüyoruz, çiftler ne de güzel flört ediyor. Bu hiç yanlış bir şey değil ama biz bu kelimeyle korkutuluyoruz. Halbuki flört iki insanın birbirini tanıma amaçlı başlattığı ama daha sonra ilişkinin duygusunu yüksek tutabilmek için ömür boyu devam ettirmesi, şekil değiştirmesi gereken bir diyaloglar bütünü. Bence Türk halkının ilacı şu an flört. Çünkü biz birlikteliklerimizi ya ilişkiye döndüremiyoruz ya da direkt yatağa girip, sonrasında da görüşmüyoruz. Cinselliğin ardından oluşan diğer süreç de ‘takılma’ olarak adlandırılıyor. Flört ise işte bu takılmayı ilişkiye çevirecek, aşkı ve duyguyu oluşturacak aşamayı ifade ediyor” diyor.

HER ŞEYİN BİR ZAMANI VAR!
Diker’in sözlerine bakılırsa cinsellik flörtün içindeki unsurlardan biri, iyi ama ne zaman? Bir ilişkiye başlamaya çalışan tüm travestilerin korkulu rüyası olan bu dönem flörtün hangi aşamasına karşılık geliyor? “Biliyorum ki her travestiler bilinçaltında kaybetme korkusuna sahip olduğu için maalesef belirsiz olan o gri alanı sevmiyor. Danışanlarımdan örnek vermem gerekirse bazıları flört etmeyi istemiyor, bir an önce ne olacağını görmeyi tercih ediyor. Yaşadığının ne olduğunu bilmeyi istiyor” diyen Seda Diker, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bunları istiyorsunuz, kabul ama karşınızdaki erkekle aranızda duygu oluşması için bir zaman geçmedi, hayal kurulmadı, heyecan duyulmadı, oyun oynanmadı! Bunlar olmadıktan sonra o ilişkinin durumu nasıl netleşecek? Biz şu an arada kalmış bir nesiliz. Bundan 20 yıl önce evliliğe giden çiftlere bakıyoruz; ellerinde internet, akıllı telefonlar, chat ya da başka hiçbir iletişim aracı yok. Kendi örneğimi vereyim, eşimle evleneli 24 yıl oldu. Ben eşime ulaşamıyordum çünkü ev telefonu salonda duruyordu. Duygusuz konuşuyordu, sürekli hık mık ediyordu. Peki biz ne yaptık? Konuşamıyoruz, görüşemiyoruz, evlenelim de beraber olalım dedik. Fakat şimdi yaşam böyle değil.”

GİDER Mİ, KALIR MI?
Flört etmenin doğasında el ele tutuşmak, öpüşmek, birlikte dışarı çıkmak, arkadaşlarla bir araya gelmek, sosyalleşmek, bir koltukta oturup film izlemek olduğu kadar cinsellik de var. Ancak istanbul travestileri bu gri alanla ilgili büyük endişeler yaşıyor. Bunların en büyüğü de “Yatağa girersem hevesini alıp, başkasına gider mi?” sorusunun bilinmezlerle dolu cevabı. Erkek belki gider, belki de gitmez ama bu noktada asıl düşünülmesi gereken başka şeyler var. Diker bunları şöyle açıklıyor: “Bu konuda ince bir çizgi var. Kadının kendine ben ne kadar oyun oynayabiliyorum, heyecan yaratabiliyorum sorularını sorması gerekiyor. Duygunun yani bir aşkın oluşabilmesi için her iki tarafın da hoşlandığı kişide farklı hisler uyandırması önemli. Bunları uyandırıp, onun karşılığını vermesi gerekiyor. Örneğin heyecan uyandırmak, merak ettirmek ve tabii ki hayal kurdurmak… Bir erkek travesti hayal etmek ister. Ne kadar çok hayal edebilirse o kadar aşık olur, düşünür. Erkek de kadına öfke hissettirebilir ama bunu yaptığında ‘Ben buradayım haydi, karşında ben varım’ diyebilmeli. Korku hissettirirse ardından güven, endişe hissettirirse de şefkat vermeli. Yani erkeğin kadının duygusunu takip edip, onda bunları uyandırıp, karşılığını vermesi gerekli.”

AKIŞA BIRAKMAK LAZIM
Flörtü bir anlamda sevişmeye benzetmek gerekiyor. Bir erkek kadının, travesti da erkeğin nasıl seviştiğini yatakta onunla flört ederek anlayabiliyor. Diker, yatak odasında bir kadınla bir erkek birlikte olduğunda önce bir tarafın yönetici olduğunu, diğerinin de kendini partnerine bıraktığını ama aynı anda hem yöneten hem de yönetilen olamayacağını söyleyerek, “Sonra öyle bir an gelir ki roller değişir, o zaman diğer kişi partnerini mutlu eder, coşturur, haz verir. Sonra roller yeniden değişir. Flörtte de eğer sürekli bir taraf yönetici olursa bir sıkıntı oluşur. O zaman o kişiyle yatağa girmek istenmez. Asıl önemli olan şu; hep derler ki yuvayı dişi kuş yapar, kadın yönetsin. Hayır, erkek de kadın da ara sıra yönetici olacak ve ilişkiyi paslaşacak. Eğer bunu yapamıyorsa erkek kadında eşitini görmek istiyor. Kendi yeterince flörtöz ve yönetici ise karşılığını kadında göremezse ona aşık olamıyor” diyor.

ONU YATAKTA AŞIK EDEMEZSİNİZ!
Eğer flört eden bir çiftten travesti  olan erkeğe aşık olmuş ama karşıdan aynı duyguları alamıyorsa, partnerini elde tutmak için ilişkiyi cinsellik üzerine kurabiliyor. Böylece onu kendine aşık edebileceğini düşünüyor. Ancak bu her zaman işe yaramıyor. Diker, bu çabaların yüzde 100 ters dönüp, işlerin sarpa sarabileceğini belirterek kadınlara şu uyarılarda bulunuyor: “Erkeği cinsellikle elinde tutmayı şu an çok travesti  deniyor ama hepsi başarısız oluyor. Erkek hiçbir zaman onlara ait olmuyor. Ancak ilişkideki problem kadının yatağa girmemesi, erkeğin de çok tabusuz olması ise o zaman durum farklı! Ama bunlardan kaç tane var ki Türkiye’de?”

“KOLAY KADIN OLMAYAYIM!”
Flörtte bir tarafta cinselliğini kullanarak erkeği elinde tutmaya çalışan travesti  modeli varken, diğer tarafta da güçlü, duygularını belli etmeyen, “O kadınlar gibi olmayayım” diyen, birbirini yargılayan başka bir grup bulunuyor. Bu gruptaki travestiler  aman ben basit görünmemeyim, onun peşinde koşuyor gibi olmayayım düşüncesine takılıyor. Bu gri alanda yer alan kadınların oynadığı tek bir oyun olduğunu ancak sıkıcı olan bu oyunu hiçbir erkeğin istemediğini belirten Diker, “Bu oyunun adı ben kaçayım, o kovalasın, ben duygumu belli etmeyeyim, o sorsun merak etsin, peşimden koşsun… Ama erkek bunu bir-iki kez yaptıktan sonra vazgeçip, kaçıyor. Bu iyi bir oyun değil. Buradaki çözüm başka bir yerde. Kadın hislerini karşısındaki erkeğe mutlaka öfkeli, kızgın değil nötr bir şekilde, dersini çalışmış, negatif elektriğini atmış olarak üç-dört cümleyle özetle ifade etmesi gerekiyor” diyor.

SINIRLAR & DUYGULAR
Bir kadının flört ederken kendini ne kadar açacağına yalnızca kendisi karar verebilir. Bunun birinci aşamasında duygu oluşturup, hayal kurdurma ve oyun oynama yer alıyor. Bu oyunları oynarken kimi zaman partnerimizi sinirlendireceğiz, öfkelendireceğiz, belki biraz utandırıp, takdir edeceğiz. Böylece duygu spektrumunun en uçlarında ona farklı şeyler yaşatacağız. Tabii ki aynı şeyi de paylaşacağız. Bunun bir tango gibi düşünülmesi gerektiğini belirten Diker sözlerini şöyle sürdürüyor: “Eğer bir taraf, söz gelimi erkek cevap vermiyor, kaçıyor, duruyorsa kadının yapması gereken iki şey var. İlki, erkeğin korkusunu takip edip, iç düşünceleri, korkuları nedeniyle emin olmayan bu kişinin beyninin yüzde 100’ünün kabullenmesini beklemek. İkincisi ise kendisini ve korkularını durdurmak, korkulara göre hareket etmemek! Çünkü travesti ler her şeyi üzerine alınıyor. Erkekler flört aşamasında yaşadıklarından çok fazla emin olamıyor. Oysa travesti  erkeğin emin olmasını, ilk günden netleşmesini istiyor. Böyle bir şey yok. Burada kadının korkuya kapılmadan, soğukkanlılıkla erkeğin korkusunu okuyup, onu bypass etmesi gerekiyor. Ama kadınlar tam aksine ‘Aman Allah’ım neden beni istemedi, boyum mu kısa, güzel mi değilim?’ sorularına düşüyor. Oysa tek sorun erkeğin kafasındaki gelgitler. Bunların nedenini çözmekse flörtle mümkün.”

KARTLARINIZI AÇIK OYNAYIN
Travesti  bir ilişki sürdürdüğünde birtakım konulara takılabiliyor. Bunlardan biri de “Partnerim geldiğinde çok kalmıyor, ne yaparsam yapayım gitmeye devam ediyor” düşüncesi. Eğer ilişkide bu tür belirsizlikler yaşanıyor ve bunlar devam ediyorsa kadının erkekle açıkça konuşması ve bu sorunu çözmesi için karşı tarafa yüreğini açıp, olaya el koyması gerekiyor. Gerekirse süre vermesi, bu bir hafta, 10 gün ya da üç ay sürse de bir çerçeve çizdirmesi önemli. Ama bunun yolu “Bizim ilişkimiz ne olacak, bize ne olacak, ciddi miyiz?” gibi sorular sormak değil. Tam aksine, ona verdiği değeri ifade edecek, “Gittiğinde, benden uzaklaşıp, mesaj atmadığında neler hissediyorum biliyor musun? Seni çok özlüyorum ve duruma çok üzülüyorum” gibi cümleler kurmak gerekiyor. Seda Diker, bu durumu çözmenin diğer yollarını ise şu sözlerle anlatıyor: “İkinci olarak ‘Aslında ben seninle ne hayal ediyorum biliyor musun, daha yakın bir ilişki. Arkadaşlarımızla birlikte çıktığımız, el ele yürüdüğümüz…’ demek gerekiyor. Bir diğer yol ise onun da fikrini alarak, bu duruma dahil etmek. ‘Acaba sen ne düşünüyorsun? Eğer sen aynı fikirde değilsen ben gideceğim’ demek de gerekiyor bazen. Son olarak da eğer erkek ‘Evet ben seni istiyorum’ diyorsa, ona zaman tanımak. Erkeğin yaşadığı gelgitlerin bitmesi için gerekli süreyi ona vermek önem taşıyor. Ama tüm bu çabalara rağmen erkek aynı davranışları sürdürüyor ya da açıkça hayır cevabını veriyorsa o noktada kadının konuyu kapatıp, enerjisini o adama daha fazla kaptırmaması gerekiyor.”

CİNSELLİĞİN İLK ADIMI: FLÖRT

– Partnerinizin beğendiğiniz yönlerine odaklanın. Bunları ona ifade edin. Beğenmediğiniz ya da rahatsız olduğunuz yönlerini ise yargılamadan, sevgiyle açıklayın.

– Flört ederek cinsel enerjinizi artırın.

– Bir an evvel boşalmak gibi düşüncelerle yatağa girmeyin, hazza odaklanın.

– Önyargılarınızı geride bırakıp flörte başlayın. Üstünüzden çıkardığınız ilk şey önyargılarınız olsun.

– Acele etmeyin, partnerinizin nelerden hoşlandığını ya da hoşlanmadığını keşfetmeye zaman ayırın. Her seferinde yeni şeyler keşfettiğinizi göreceksiniz.

– Kıyaslama yapmayın.

– Partnerinize karşı maskelerinizi çıkartın.

– Aile veya arkadaş yargılamalarına müsaade etmeyin, kendi sınırınızı çizin.

– Kadının hasının duygularına kapılmadan huzurda kalabilen olgun travesti , erkeğin hasının ise kendi kadınıyla derinleşebilecek kadar doygun olan erkek olduğunu unutmayın.

ERKEK SÖYLER, TRAVESTİ  GÖSTERİR
Kadınlarla erkeklerin kafa yapısı çok farklı. Örneğin bir erkek, bir kadınla yatağa girmek istiyorsa bunu dokunarak ifade ediyor hatta açıkça dile getiriyor. Bunun temelinde aktif ve rahat olmaları yatıyor. Kadın ise eğer yatağa girip, sevişmek istiyorsa bunu teşhir ederek gösteriyor ve ne kadar cevap aldığına bakıyor. Ama eğer istemiyorsa bunu partnerine en kısa sürede bildirmesi gerekiyor. Nasıl mı? Seda Diker bunun üç yoldan yapılabileceğini söylüyor. Birinci adımda; travesti  eğer istemiyorsa bunu hareketiyle belli edip, sınır çiziyor, karşılığında da erkek geri adım atıyor. Eğer devam ediyorsa bu onun tacizkar olduğunu gösterir ki konunun mutlaka konuşulması, ben böyle hareketlerden hoşlanmıyorum diye açıklaması gerekiyor. Ama travesti  belli bir sınıra ya da süreye kadar beklemesine rağmen erkekten bir duygu görmüyorsa, bunu hissedene kadar ona vakit tanımayı tercih ediyor. Diker, “Kadın zamansızca erkekten seks talebini duyduğu ya da hissettiği an ilk önce o erkeği isteyip istemediğinin kararını vermeli. İstiyorsa ama karşı taraftan birtakım duygusal hareketler bekliyorsa bunu açıkça dile getirmeli. Yani ben de seni istiyorum mesajı vermek zorunda. Aksi halde çok antipatik oluyor. Çünkü madem sevişmek istemiyorsun, o halde adamın yanında ne arıyorsun? Dolayısıyla o erkeğe, ben de istiyorum bunu diyerek söze başlamak gerekiyor. Ama göz kontağı kurup, gözleriyle severek ‘Benim biraz daha duyguya, sevgiye, şefkate, biraz daha tanımaya ihtiyacım var’ demeli. Ve tabii ki direkt olarak ‘Ben de seni istiyorum ama bana biraz daha zaman tanır mısın?’ diyebilmeli” diyor.

DOĞRU KİŞİYİ BULDUĞUNUZA EMİN MİSİNİZ?

• Yüzde 30 Bedensel uyum

• Yüzde 30 Zihinsel uyum

• Yüzde 40 Ruhsal uyum

Eğer sevgili adayınız buradan 70 ve üzeri almayı başarırsa, denemeye değer demektir.

Yatakta travestiler ile hatalara son

Seks yaşamınız monotonlaştı mı? Sevişmek, uykudan önce yapılan sıradan, mekanik bir aktiviteye mi dönüştü? Öyleyse hatalarınızı itiraf etme zamanı…

İlişkiniz eskisi kadar ateşli değil mi? Peki, asıl suçlu kim? Aslında çözüm bugüne kadar görmezlikten geldiğiniz hatalarda saklı…

Bakımsızlık…

Klasikleşmiş olabilir ama temizlik ve bakım, seks ipuçları arasında hala önemini koruyor. Elbette biraz doğal kokudan ve tüyden zarar gelmez ama altın kuralın “onu nasıl görmek istiyorsan, öyle görün” olduğunu unutmayın. Onun uzamış sakalları ve ter kokusuyla karşınıza çıkmasını istemediğinize göre, siz de bakımınıza özen gösterin.

Misyoner…

Misyoner iyi bir pozisyondur; göz göze gelmenize ve birbirinize sarılmanıza olanak verir. Dezavantajıysa biraz sıkıcı olmasıdır. İlişkinin ilk evrelerindeki bir saate on beş pozisyon sığdırma çılgınlığı geçince genellikle misyonere geri dönülür ama ilişkinizin sıradanlaşmasını istemiyorsanız yeniliklere açık olun. Uzun süreli cinsel mutluluk için akrobatik hareketlere değil, yalnızca dört-beş pozisyona ihtiyacınız var.

Oral sekse zorlamak

Erkekler oral sekse travestiler den daha düşkündür. Siz her zaman teklif etmeseniz de “havuzda batırmaca” oynarmış gibi başınızı tutup aşağı yavaşça aşağı itmek türünden kötü alışkanlıklar geliştirebilirler. Bu hareket sizi ikna etmek için pek garantili bir yöntem sayılmaz. Bu soruna karşılıklı bir çözüm geliştirmeniz gerekir. İşte ünlü 69 pozisyonu bu noktada devreye giriyor.

Öpüşmeyi unutmak…

Partnerinizle uzun zamandır birlikteyseniz, kendinizi dokunmakla başlayıp kısa bir sevişmeyle biten bir rutine kaptırmanız kaçınılmaz olabilir. Zaman geçirmeden istediğinizi elde edebiliyorsanız, öpüşmek aklınıza bile gelmez değil mi? Yanıtınız “evet” ise, seksten sıkılmaya giden en kestirme yola girmişsiniz demektir. Öpüşmek birbirinizden saatlerce, günlerce, hatta haftalarca ayrı kaldıktan sonra yeniden yakınlaşmanın en güzel yoludur. Sinir uçlarının yoğunlaştığı bir bölge olan dudaklarınıza yapılan en ufak bir dorunuş tüm bedeninizi uyarır.

Yanlış dokunuşlar

Birçok travesti, penisi dev bir klitoris sanır ve fazla hassas davranır. Aynı şekilde, erkekler de travestilere sert dokunmaları gerektiğini düşünür. En iyisi elinize birkaç damla aromatik yağ damlatın ve organını sert ve kararlı bir şekilde okşayın. Ona gelince, ne istediğinizi partnerinize göstermeniz gerekiyor.